Будући да развој ове иновације сам финансирам, а ради се о машини за производњу електричне енергије, сва прикупљена средства сам до сада утрошио радећи на овом пројекту. Експерименти које сам до сада извршио оправдали су својим резултатима труд и уложен новац. Принуђен сам био да урадим прототип већих димензија, да бих на њему обавио све потребне пробе и снимио резултате, како бих иновацију пријавио патентном заводу. С обзиром да се моји радови ближе крају, а нестало ми је средстава за финансирање завршних радова, одлучио сам се да оформим свој фонд у који ће грађани и предузећа - која желе - моћи да уплате прилог и тако убрзају завршетак овог пројекта. После успешног завршетка иновације и њене заштите код патентног завода, фонд ће прерасти у компанију која ће назив "ЈУ ЕНЕРГИЈА ГНС" задржати. Патентно право се никоме неће продавати, већ ћемо организовати производњу. Тако ће "ЈУ ЕНЕРГИЈА ГНС" постати стуб око кога ће се окупити многе постојеће фирме које производе електричне моторе, генераторе и другу неопходну опрему која ће пратити нашу машину и њен принцип. Многе нове фирме које ће се основати придружиће се, јер ће наша производња бити врло уносна - профитабилна. Убрзо ће по читавом свету "ЈУ ЕНЕРГИЈА ГНС" имати своје производне погоне и кооперанте, јер ће наш принцип постати доминантан према економским и свим другим мерилима.

Настанком компаније, основаће се један моћан центар који ће се бавити развојем, у коме ће, поред домаћих стручњака, радити и сви остали који желе својим замислима да допринесу побољшању и усавршавању свих уређаја и машина - не само наших, већ у електротехници уопште.

 

С.Н. Грковић - Родољуб