logo-srl6

Budući da razvoj ove inovacije sam finansiram, a radi se o mašini za proizvodnju električne energije, sva prikupljena sredstva sam do sada utrošio radeći na ovom projektu. Eksperimenti koje sam do sada izvršio opravdali su svojim rezultatima trud i uložen novac. Prinuđen sam bio da uradim prototip većih dimenzija, da bih na čemu obavio sve potrebne probe i snimio rezultate, kako bih inovaciju prijavio patentnom zavodu. S obzirom da se moji radovi bliže kraju, a nestalo mi je sredstava za finansiranje završnih radova, odlučio sam se da oformim svoj fond u koji će građani i preduzeća - koja žele - moći da uplate prilog i tako ubrzaju završetak ovog projekta. Posle uspešnog završetka inovacije i njene zaštite kod patentnog zavoda, fond će prerasti u kompaniju koja će naziv "JU ENERGIJA GNS" zadržati. Patentno pravo se nikome neće prodavati, već ćemo organizovati proizvodnju. Tako će "JU ENERGIJA GNS" postati stub oko koga će se okupiti mnoge postojeće firme koje proizvode električne motore, generatore i drugu neophodnu opremu koja će pratiti našu mašinu i njen princip. Mnoge nove firme koje će se osnovati pridružiće se, jer će naša proizvodnja biti vrlo unosna - profitabilna. Ubrzo će po čitavom svetu "JU ENERGIJA GNS" imati svoje proizvodne pogone i kooperante, jer će naš princip postati dominantan prema ekonomskim i svim drugim merilima.

Nastankom kompanije, osnovaće se jedan moćan centar koji će se baviti razvojem, u kome će, pored domaćih stručnjaka, raditi i svi ostali koji žele svojim zamislima da doprinesu poboljšanju i usavršavanju svih uređaja i mašina - ne samo naših, već u elektrotehnici uopšte.

S.N. Grković - Rodoljub

© 2013