logo-srl6

Bilo je to dosta davno kada sam radio na komandi jedne termoelektrane. To je mesto odakle se upravlja i kontroliše proizvodnja električne energije u elektrani. Između ostalih zadataka, kao pomoćnik rukovaoca komande, imao sam zadatak da u toku smene siđem u proizvodnu halu i prekontrolišem rad generatora, očistim kolektor i prekontrolišem četkice na pobudnom generatoru. U hali su turbine i generatori poređani u liniji, vratila su im spojena i okreću se sinhronom brzinom od 3000 o/min. U radu je uvek bilo više generatora, tako da je bila velika buka, odnosno bio je to jedan prodoran zvuk sličan zvuku avionskog motora na pisti. Velikim cevovodima je dolazila pregrejana vodena para pod velikim pritiskom i ulazila u turbinu visokog pritiska, iz nje u turbinu niskog pritiska i svojim prolaskom preko lopatica pokretala generator i budilicu. Uz taj neumoljivi zvuk koji je ispunjavao halu i čitav krug elektrane, preda mnom se odvijao jedan proces kako se energija kretanja vodene pare pretvara u električnu energiju. Posmatrao sam u tim okolnostima generator i budilicu i zamišljao sve procese koji se unutra dešavaju. U jednom trenutku sam video kako se stvara struja po onim pravilima kako smo učili u školi. Tada mi je sinula ideja da isto to može mnogo prostije i jednostavnije da se ostvari i logično rešenje se nametnulo samo. Eto, tako se rodila ideja za mašinu i princip na kome će raditi. Posle tog trenutka, danima sam razmišljao o toj svojoj zamisli i kako da je sprovedem u delo. Ubrzo sam shvatio da je to rešenje jedan korak dalje od rešenja koja je naš velikan Nikola Tesla - promovišući svoj višefazni sistem - postavio. Ovaj moj princip otvara čitavo polje novina, pa će i mnoga pravila pretrpeti korekcije, a neka će se izmeniti u celini. Princip na kome radi moja mašina je toliko prost, logičan i jednostavan, tako da mi ni dan-danas nije jasno da ga ljudi od struke nisu uočili daleko ranije pre mene.

Posle dugih razmišljanja i ugrađivanja neophodnih procesa za proizvodnju električne energije u moju mašinu, sve se slagalo kao dečje slagalice. Crteže koje sam radio u raznim položajima pri rotaciji, upoređujući ih sa primerima iz literature, naišao sam na opštu saglasnost. Sve je upućivalo da će mašina na ovom novom principu moći da proizvodi električnu energiju i da će nadvisiti sadašnje generatore mnogo više nego što je Tesla nadvisio generatore jednosmerne struje, uvodeći svoj princip naizmeničnih struja. Osećaj koji mi pruža saznanje da sam prekoračio preko te granice ljudskog saznanja i da sam otvorio novo polje nauke, čini me srećnim. Sada će i mnogi drugi pored mene svojim idejama dokazivati da nema granica koje mogu zaustaviti ljudski rod i želju za novim saznanjima i rešenjima koje nam nudi priroda.

Prva proba koju sam obavio u cilju provere samog principa bila je dosta improvizovana. Kada sam mašinu pustio u rad, sa nestrpljenjem sam očekivao rezultat da li će uopšte poteći struja. Rezultat je bio dobar napon od 150V - i više nego dobar - a što je najvažnije, princip je položio ispit. Tako se potvrdilo da je moja zamisao bila ispravna i da treba napraviti novu mašinu. Prilikom izrade nove mašine neki nedostaci prethodne su eliminisani. Omogućena je regulacija pobude i broja obrtaja mašine. Želja mi je bila da izlazni napon mašine bude 220/380V. Sa takvim naponom bi mogao normalno da manipulišem, da mašinu opteretim i da snimim njeno ponašanje pri opterećenju i količinu energije koju može da proizvede. Kada sam sve to uradio i pristupio drugoj probi, prvi deo mojih očekivanja je bio ispunjen. Napon je bio iznad očekivanog, dostizao je visinu od preko 450V. Prilikom opterećenja on je bio nestabilan i dolazilo je do velikog pada napona. Zahvate koje je trebalo preduzeti da se ovo stanje popravi, jer je postojalo više mogućih varijanti, konstrukcija i dimenzije nisu omogućavale. Posle svega ispostavilo se da treba, na osnovu prethodnih proba i zahteva koje još treba rešiti uz mogućnost primene svih varijanti, uraditi projekat prvog prototipa mašina koji će pored tih univerzalnih osobina imati i dovoljno snage da se svi potrebni opiti na njoj mogu obaviti. Vreme, kao faktor, je neumoljivo; dani prolaze, a trebalo je sve uslove za izradu mašine usaglasiti, predvideti i neke od problema. Za sve prethodne radove potrošeno je nešto para. Trebalo je obezbediti sredstva za ovaj prototip i ostalo što će ga pratiti. Počeo je i rat. Na osnovu zdravog razuma mogao sam da predvidim mnoge stvari, ali da će nas NATO bombardovati - ti se graniči sa zdravim razumom i sa još nekim normama; to doista nisam predvideo. Srušili su međunarodno pravo, počeli su da nam ruše državu i poredak, bili su nemilosrdni u tome. Pokolebali su me: treba li njima i tom ostalom svetu, koji je to nemo posmatrao, pružiti na uslugu jedno takvo dostignuće koje treba da služi za dobrobit čovečanstvu, kao i sva druga dostignuća u nauci, a ne za razaranje i uništenje drugih ljudi i naroda. Nepunih deset godina ruši se i razgrađuje naša država, a bila je dobra i pravedna. Ne toliko dobra da je stalno ne popravljamo i ne poboljšavamo, ali sigurno još dugo nećemo imati dobru državu, jer su nas zavadili i izdelili, a o onoj nekadašnjoj moći ćemo samo da maštamo. Mi smo žrtve, a možda se sa mnom nećete složiti, ali mi smo najmanje izgubili. Našli su najgore među nama, uz obećanje i nešto para podigli su ih na svoju braću. Zavadili su nas, pobili smo se između sebe, oni su pomagali one koju su rušili našu zemlju. Uz velike žrtve smo se razjedinili. Ostatak Jugoslavije su histerično razorili i uništavali, jer su videli da im cilj izmiče. Srbi nisu hteli da se odreknu slobode i prava da samostalno odlučuju o svojoj državi. Hteli su i pravo da ubiju pravdu i socijalizam u nama da odvoje Kosovo i Metohiju od Srbije - na rđav su se put uputili.

Ne čudi me da su kod nas našli ljude nezadovoljne po bilo kom osnovu i spremne da rade protiv svoje zemlje, ali me čudi da se toliko neljudi našlo na čelu svih ostalih država na svetu koje su učestvovale u razaranju naše države, ili su sramno ćuteći, odobravale tu agresiju.

Mi smo izgubili mnogo toga - oni su izgubili sve. Oprostite mi što sam ovih nekoliko rečenica izgovorio u srdžbi - nezaobilazne su i istinite.

U čitavom tom ratnom periodu sam se trudio da prevaziđem te postupke maloumnih ljudi i da pribavim još sredstava, jer su mi po predračunu nedostajala. Pripremio sam svu potrebnu dokumentaciju i naručio izradu potrebnih delova i sklopova. Zbog uslova u zemlji bilo je teško naći potrebne materijale, pa sam neke nabavljao u inostranstvu. Sredstva koja sam pripremio bila su znatna i mislio sam da ću sa njima završiti projekat. Zbog ratne situacije i svih ostalih uslova ja sam priveo kraju izradu prototipa, ali bez mogućnosti da ga u dogledno vreme završim i isprobam. Rešio sam, zato, da oformim Fond za razvoj mašine za proizvodnju električne energije u koji će oni koji žele da pomognu ovaj projekat - građani i firme - uplaćivati prilog i tako ubrzati dovršenje ove inovacije.

 

S.N. Grković - Rodoljub

© 2013